Tango als metafoor om te overleven in disruptieve tijden

tango gaat in eerste instantie niet over dansen dan wel om medewerkers in beweging te krijgen

tango als metafoor om te overleven in disruptieve tijden

Tango als metafoor om mensen in beweging te krijgen én levenslang te leren

  • Een leven lang leren. De vaststelling dat we met z’n allen voortdurend en continu moeten leren.

  • Willen wij overleven, zullen we op zoek moeten gaan naar alternatieve leermethodes, metaforen en middelen om deze fundamentele behoefte tot levenslang leren te blijven garanderen, te behouden en indien mogelijk nog te stimuleren.

  • Gemotiveerd zijn en gemotiveerd blijven om door te zetten, zélfs als het moeilijk gaat.

  • Succes boeken is zoals een pure tango. Een kwestie van doorzetten waar anderen het al lang hebben opgegeven.

  • Openstaan voor feedback. Feedback aanvaarden. Dit proces oefenen, oefenen en nog eens oefenen ! We spreken bij een normaal leerproces over een aantal maanden om een nieuw gedrag aan te leren. Een blijvende verandering van gedrag veronderstelt oefenen , maar niét alleen in de professionele situatie maar ook elders in het leven.

  • Gedragswijzigingen moeten telkens opgedeeld worden in kleine tangostapjes. Tijdens een kennismaking doen we er goed aan om het vooropgestelde eindresultaat te beleven, te verwachten en te tonen. De voorbereiding van deze eerste sessie is bepalend voor het verdere succes van de vooropgestelde gedragswijziging.

  • Uit onderzoek is eveneens gebleken dat heel wat bedrijven géén nood hebben aan énkel theoretische concepten maar wél nood hebben aan concreet bruikbare tools, metaforen, modellen en meetinstrumenten.

  • DURF de stap te zetten want van ter plaatse trappelen wordt niemand beter.

Bijkomend zetten we vandaag sterk in op persoonlijk leiderschap, talentontwikkeling, veerkracht, preventie van burn-out of bore out, ..

Tango als metafoor en tango als taal biedt een antwoord op voorgaande vragen en werd concreet gemaakt in diverse coachingsprogramma’s zoals: talentontwikkeling, innovatief leiderschap, mentorship en mentOring programma’s.