it takes two to tango staat voor twee expertisedomeinen:

overleven en onsterfelijk worden in disruptieve tijden

Overleven in disruptieve tijden

Wat mensen kunnen leren van tango.

Waarom tango?

Tango is moeten ontstaan. Tango is geboren tijdens een crisismoment. Tango is de natuurlijke beweging van gevoelens en emoties naar hoopvolle bewegingen gericht op de toekomst. Van reflecties en begeestering naar acties en verwerkelijking. Tango is momenteel de énige dans die overal ter wereld wordt gedanst. Tango durft om te gaan met veranderingen.Tango is onsterfelijk.

Toeval?

Tango stelt zich voortdurend inviterend op. Tango staat open voor innovatieve ideeën. Tango streeft continu naar een pure ocho of een cijferacht beweging met voortschrijdend inzicht en zoekend naar een ultieme balans tussen vasthouden en loslaten. Tango blijft eeuwig trouw aan haar DNA, karakter, genetisch materiaal en haar pure ontstaansreden. Tango is een wervelende dynamiek tussen verleden, nu én vooral: de toekomst!

Wil je als onderneming overleven zoals tango?

Organisaties die vandaag overleven en onsterfelijk willen worden, maken deze tangobewegingen zich eigen met haar tangomantra of cijferachtbeweging en brengen deze voortdurend in harmonie met hun eigen DNA.

Wil je meer vernemen omtrent de méést intrigerende dans ter wereld, neem dan zéker contact met ons op.

IT TAKES TWO TO TANGO ® is een gedeponeerd handelsmerk sinds 2005 en dé referentie als organisator van workshops, trainingen, opleidingen, webinars, colloquia, seminaries, symposia en congressen met de metafoor tango en gebruik makend van ons onderscheidend WOORDMERK.

IT TAKES TWO TO TANGO ®

is een alternatieve leermethode om managers en medewerkers in beweging te krijgen en te houden.

is een open dialoog waarbij géén verkeerde stappen bestaan omdat partners moeten overleggen en samenwerken om in evenwicht te blijven en oplossingen te vinden

is gespecialiseerde coaching op het vlak van:

  • veerkracht
  • leiderschap
  • talentontwikkeling