tango is geven en nemen

van gekristalliseerde naar vloeiende bewegingen omdat er bestaan géén verkeerde stappen bestaan

Tango leeft

tango is elkaar respecteren

 • Elkaar niet kwetsen. Tango leren is een integer proces. Het leerproces groeit. Aanvankelijk begint het stil en afstandelijk. Stap voor stap kost het leerproces tijd en energie om los te komen.
 • Elkaar respecteren en samen zoeken en vinden. Medewerkers, managers, mentoren, .. die zich kwetsbaar opstellen en met een onbevooroordeelde ingesteldheid en zich inviterend opstellen ten aanzien van hun medewerkers creëren een wederzijdse afhankelijkheid.
 • Samen wordt er gewerkt aan een nieuwe situatie en de communicatie wordt benoemd. Samenwerking is pas echt mogelijk wanneer er gedeelde verantwoordelijkheid is.

tango is improviseren maar vooral innoveren

 • Tango leren vergt het verwerven van de basisbewegingen. Met deze tangobewegingen kan men improviseren en binnen voorafbepaalde ruimtes innoveren. Men “ is zichzelf “ binnen deze bekende bewegingspatronen.
 • Op het moment dat men het bestaande loslaat, een nieuwe beweging inzet en deze als vernieuwend beschouwd, heeft men geïnnoveerd. Op zo een innovatiemoment “ komt men zichzelf pas écht tegen “ in relatie tot de andere. Een uniek moment!

tango is communicatie

 • Communiceren is een constante aaneenschakeling en een interactie op het vlak van geven en nemen, vasthouden en loslaten, vechten of verdedigen. Elke beweging van een leider is op te vatten als een vraag.
 • Elke beweging van de volger is een antwoord op deze vraag.

tango is elkaar ondersteunen tijdens een duurzaam leerproces

 • Tango is de énige dans ter wereld waar er géén verkeerde stappen bestaan.
 • Een stap is een stap en men moet telkens samen tot een oplossing komen: it takes two to tango
 • Tango is zoals talentontwikkeling: geen éénmalig gebeuren.
 • Het is een duurzame investering in een leerproces op lange termijn. Het is nooit gedaan en nooit beëindigd.
 • Van een manager kan verwacht worden dat hij zichzelf en zijn organisatie steeds in vraag stelt, grenzen verlegt en creatieve oplossingen brengt bij het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.
 • Tango als een unieke metafoor voor talentontwikkeling en een leven lang leren in steeds snel veranderende omstandigheden.