tango als taal om waarderend te onderzoeken: Appreciative Inquiry

Woorden creëren werelden.Wat aandacht krijgt groeit!

Tango als taal

Tango is in essentie communicatie

Binnen élk bedrijf is optimale communicatie essentieel. Op elk niveau en voor iedereen. Inspirerend, uitdagend en creatief samenwerken is hier zeer nauw mee verbonden. Tango is in essentie communicatie. Communicatie en nog eens communicatie tussen minstens twee personen die elkaar steunen en ondersteunen. Die elkaar vertrouwen. Die een verhaal vertellen waarbij elke beweging van de leider te beschouwen is als een vraag en waarbij de beweging van de volger te beschouwen is als een antwoord. Dit antwoord is meteen een nieuwe invitatie tot het stellen van de volgende vraag.

Tango is PURE communicatie: ZONDER masker

Tango is waarderend onderzoek: Appreciative Inquiry

  • Nieuwe kennis ontstaat met het verwelkomen van het onbekende.
  • Het onbekende toelaten betekent oude zekerheden loslaten.
  • Waardering (Appreciative) én onderzoek ( Inquiry) zijn onslosmakelijk met elkaar verbonden zoals een leider en een volger.
  • Een gever en een nemer. De verbondenheid tussen waarderen en onderzoeken, gebaseerd op gelijkwaardigheid, doet ons vermogen tot samenwerken en innoveren groeien.
  • Ons waarderend opstellen en ons in verbinding stellen brengt positieve kwaliteiten en hoopvolle eigenschappen naar boven.

Appreciative Inquiry (AI) of waarderend onderzoek is een methode voor het ontwikkelen van sociale systemen waarin haar sterke punten centraal staan. Bij AI gaat het om het veranderingsproces zelf. Het gaat om: het samenbrengen van mensen, het voeren van gesprekken, het zich verbinden mét elkaar. AI is de uitnodiging aan de leden van het systeem om de scheppende, innovatieve mogelijkheden in dialoog te vergroten.

  • Het mét elkaar in gesprek gaan, het gebruik van metaforen, het vertellen van verhalen over verleden en toekomst maakt mensen LOS zodat hun hoogste waarden en de daarmee samenhangende energie vrijkomen.
  • AI bevordert groei en biedt nieuwe zienswijzes. AI stimuleert het nemen van initiatieven waarin mensen hun hoogste waarden én ambities kunnen leggen en die een verlammend status quo weten te doorbreken.

Bewegen

Lees meer

Het DNA en de pure essentie van tango is gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Communicatie is niet alleen het kostbaarste goed, het mooiste wat er bestaat. Het is meteen ook het moeilijkste wat er bestaat.

Met woorden kan men iemand (k)raken Met woorden kan men iemand maken.

Woorden creëren werelden.

Wat aandacht krijgt groeit.

AI is gefocust op positieve krachten. Elk menselijk systeem heeft sterke eigenschappen en AI gaat op zoek naar deze specifieke troeven en succesfactoren, naar metaforen, dromen gedachten en wensen die kracht en vitaliteit uitstralen. AI is continu op zoek naar het DNA van een systeem, de continuïteit, verandering en innovatie. Dié factoren bloot leggen die bijdragen tot een uitzonderlijk potentieel en de levenskracht van een systeem.