Persoonlijk leiderschap

Leiding geven is steeds een beetje volgen en volgen is steeds een beetje leiding geven

Persoonlijk leiderschap

Wij geloven in persoonlijk leiderschap.

 • Wil je in de actuele complexe tijden leiding geven aan je loopbaan dan vergt dit een sterke persoonlijke drive, veel zelfkennis en een voortdurende motivatie om je verder te ontwikkelen.
 • Wij kunnen je helpen om je in te zetten voor je primaire taak in de organisatie waar je werkt:
  • Effectiviteit: verbeteren van je resultaten.
  • Efficiëntie: sneller resultaten behalen.
  • Economische rentabiliteit: evenwichtige balans zoeken tussen investeren en betalen van leergeld.
  • Energiebalans: verlies van energie beperken.
  • Energieboost: focus op datgene wat energie geeft.
 • We leren je visie te verduidelijken op de organisatie waarin je werkt en welke rol je daarin kan opnemen.
 • Hierdoor zal je in alle situaties in staat zijn om jezelf te leiden en richting te geven aan je leiderschap.
 • Leven en werken vanuit persoonlijke waarden en duidelijke doelstellingen is een betrouwbare houvast en bron van energie in tijden van turbulenties en voortdurende veranderingen.

Waar sta je als leider als niemand wil volgen. En wie is dan de échte leider?

Wanneer je de rol van leider en van volger wisselt, groeit het wederzijds respect.

Wil je effectief en evenwichtig persoonlijk leiderschap

Contacteer ons