communicatie in beweging

elke beweging van de LEIDER is een VRAAG Elke beweging van de VOLGER is een ANTWOORD op die vraag

Bewegen

Tango als taal in beweging.

 • We kunnen ons inviterend opstellen ten aanzien van onze omgeving door steeds op zoek te gaan naar de verbindende kracht van tegenstellingen die elkaar aantrekken en afstoten en zo in beweging komen zoals in een onsterfelijke tango.
 • Wanneer we als organisatie willen groeien en overleven in turbulente tijden is het belangrijk dat we allemaal dezelfde taal spreken. Zoniet is de kans groot dat we als organisatie uit mekaar vallen.
 • Wanneer de medewerkers en de klanten eveneens dezelfde taal spreken worden wel als organisatie sterker, efficiënter, duurzamer en vinden we de juiste manier om onze energie te beheren en optimaal te communiceren zowel intern als extern.
  • Willen we als bedrijf overleven in turbulente tijden dan zullen we op lange termijn moeten waken over:​
  • De cultuur van ons bedrijf die we zeker wensen door te geven
  • De identiteit of het karakter van ons bedrijf
  • De waarden en ons DNA
 • Het zijn niet zozeer de woorden en de waarden die op papier staan. Dan wél de attitudes en de omgangsvormen tussen de medewerker als leiders of als volgers. De relaties met de klanten op basis van wederzijds respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen zoals in een pure tango.

Als je het GEDRAG van de mensen wil veranderen moet je de INHOUD van de communicatie veranderen

Woorden creëren werelden

Wat aandacht krijgt groeit.

Wil je naar analogie met tango weten wat uw DNA is en hoe je als bedrijf kan overleven in disruptieve tijden neem dan zeker contact met ons op.

Wil je meer vernemen over tango als taal in beweging

contacteer ons