appreciative inquiry

Waarderend onderzoek. Een continue, infinity of vloeiende cijferacht beweging: un movimiento ocho. Waarderende woorden werken uitnodigend.

Appreciative Inquiry

Appreciative InquiryAppreciative InquiryAppreciative InquiryAppreciative InquiryAppreciative InquiryAppreciative InquiryAppreciative InquiryAppreciative Inquiry

Het klassieke Appreciative Inquiry proces

 • Appreciative Inquiry of waarderend onderzoek is een onderzoeksmethode gericht op de ontwikkeling van een organisatie of loopbanen in transitiesituaties of turbulente omstandigheden.
 • Het is specifiek gericht op dié elementen waar volgens de beleving van de betrokkenen het échte succes aan te danken is.
 • Het klassieke Appreciative Inquiry proces bestaat uit vijf fases of 5 D’s.
 1. DEFINE: Verwoorden of definiëren van een kernthema waarrond gewerkt zal worden.
 2. DISCOVERY: Verbazen staat voor het ontdekken en inventariseren van de belangrijkste succesfactoren in het verleden.
 3. DREAM: Verbeelden is het concretiseren van de gemeenschappelijke idealen die men in de gewenste, toekomstgerichte situatie wil bereiken.
 4. DESIGN: Verankeren is het samenbrengen van alle deelnemers om de doelstellingen van de concrete verandering voor te bereiden en te starten.
 5. DESTINY: Verwerkelijken is het uitvoeren door alle betrokkenen van concrete acties die in lijn liggen met de gewenste toestand.

De Tango Appreciative Inquiry benadering met 8 fases op stappen

 • is een unieke methode mét een cijferacht beweging en bestaat uit acht fases of 8 Stappen in een vloeiende beweging: un movimiento ocho
 • Durven, Dromen, Delen, Dialogeren, Denken, Disciplineren, Doen en Doorzetten.
 • De Tango Appreciative Inquiry benadering is een circulair proces, een ocho beweging met acht stappen vergelijkbaar met het octaaf in de tangomuziek.
 • Deze voorstelling geeft al meteen aan dat AI een zeer dynamisch proces is.
 • Een schakeling tussen verleden, nu en toekomst, wachten en verwachten en tango als taal: woorden creëren werelden.
 • Door stapsgewijs te werken en ervaringen te delen met elkaar, groeit het gemeenschappelijke vertrouwen om de gewenste droom daadwerkelijk te realiseren.
 • Een evenwichtsoefening tussen geven en nemen, een infinity beweging tussen vasthouden en loslaten, gelijkwaardig met wachten en verwachten.

het DNA van tango bestaat uit een unieke ocho beweging

un movimiento ocho

 • from emotion to motion
 • slow motion
 • from reflection to action
 • with satisfaction

Met dank aan mevrouw Daisy Boman, behartiger en bezieler van het Tango Koppel.

meer informatie over deze unieke beweging in acht tangostappen

zet hier de eerste stap