HOE burn-out een opportuniteit KAN zijn voor Talentontwikkeling

Een ideaal moment om tot rust te komen en je loopbaanverwachtingen in kaart te brengen én of bij te sturen.

Opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) met behulp van een handboek én opgebouwd met het letterwoord: P-A-C-T ©

Wij maken gebruik van een inspirerend boek om je loopbaan op een innovatieve manier in beweging te brengen en te ontwikkelen.

Bezieling ontstaat wanneer een loopbaanstap gekleurd wordt door emotie.

Door gebruik te maken van handige
checklists en modellen kunnen we samen een Persoonlijk Ontwikkelingsplan opstellen en bijkomend realiseren.
Een unieke tool om mensen te helpen zichzelf te motiveren, te coachen, te verbeteren om hun pure
TALENTEN in te zetten.

Grenzen ontdekken, (h)erkennen en vooral aanvaarden.
Maar dit kan je nooit alleen: it takes
two to tango

LEREN tot hoever men KAN en WIL gaan.
Balanceren tussen vasthouden en vooral
LOSLATEN.

Wij optimaliseren je
Persoonlijk functioneren, het hanteren van professionele
A
ttitudes en emotionele intelligentie, het inzetten van je
Competenties en het aanboren van je ongekende, onbeminde
Talenten mét passie.

Pasted Graphic

LOOPBAANBEGELEIDING
Eén op drie vindt eigen job niet zinvol

Eén op de drie Vlaamse werknemers ervaart zijn job niet als zinvol. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Antwerp Management School. "De regering doet goede voorstellen over werkbaar en wendbaar werk, maar het zou meer over de inhoud moeten gaan, vindt onderzoekster Ans De Vos.

De Management School ondervroeg 47.771 respondenten, van wie liefst
29 % aangaf zijn of haar werk niet zinvol te vinden.
Vooral wat de aansluiting tussen de job en de
wensen van de betrokkene betreft, loopt het mis. 34 % van de ondervraagden zegt zichzelf niet te kunnen zijn in de onderneming.
Bronvermelding HLN - woensdag 22 juni

it takes two to tango
Wij vormen een écht partnership en werken aan de uitbouw van je loopbaan waardoor je werktevredenheid vergroot. Samen stellen wij een individueel ontwikkelingsplan op dat wij concretiseren tot een P-A-C-T ® gebaseerd op je:

Persoonlijkheid (ken jezelf én blijf jezelf)
Attitudes (professionele houdingen: gevoelsmatig, creatief, doener,...)
Competenties (kennis, ervaring, vaardigheden,...)
Talenten (innovatief, strategisch, operationeel,...)

Energieverslinders leren ontdekken en burn-out voorkomen
To burn or not to burn-out
To screen or not to scream

Pasted Graphic
Voorkomen van een burn-out crash
To screen or not to scream,...

Burn-out kan omschreven worden als een sluipend gif.
Met zeer goede bedoelingen verlegt men grenzen.

Fysiek, emotioneel, creatief. Stapje voor stapje.
Gedurende weken, maanden, zelfs jaren,...

Absoluut niét willen toegeven aan vermoeidheid en
blijven doorgaan.
Klanten, collega's, patiënten, leerlingen, ...
zeker voor geen geld van de wereld in de steek laten.

Uit schuldgevoel? Plichtsbewust? Uit bevlogenheid?
Een job doodgraag doen tot men een
fatale burn-out crash meemaakt.

Een burn-out
voorkomen?
Dit kan. Absoluut!
Durf de eerste stap te zetten.

Durf je ervaringen te
Delen met een professionele gesprekspartner en
Durf te Dromen van een job in balans. Gewoon Doen.

Samen maken we er werk van: it takes two to tango

Wij werken samen mét erkende psychologen die als erkend
gezondheidszorgberoep op dezelfde hoogte staan als artsen.

Zie verder op deze site: pagina 9 Artsen, Psychologen, Psychiaters
Persbericht
Minister De Block op 30 juni 2016

Contacteer ons
NU: GSM: 0478 54 90 08 en vraag naar:
Stefaan Devogelaere,
Erkend Psycholoog
Erkend Loopbaancentrum
Erkend Ergotherapeut RIZIV en ervaringsdeskundige
sinds 1998


12 mei 2016
Aantal langdurig zieken wordt onhoudbaar.
Het hoge aantal langdurig zieken wordt stilaan onbetaalbaar voor de sociale zekerheid. Dat zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Ze wil meer inzetten op preventie. Wie langdurig ziek is moet ook geholpen worden om indien mogelijk weer aan de slag te gaan.

Aantal langdurig zieken steeg nooit eerder zo snel.
Eind 2015 zaten 370.400 mensen langdurig thuis door ziekte, 64 % meer dan 10 jaar geleden en het hoogste aantal ooit, zo blijkt uit cijfers van het RIZIV.
Minister De Block erkent het probleem.

Ze wil
stress en burn-out mee op de lijst zetten van ziekten die erkend worden als beroepsgerelateerd; om zo ook preventief langdurige ziekte te voorkomen.

"Het gaat om maatregelen die ertoe leiden dat men vlugger aan de alarmbel kan trekken als men ziet dat iemand op de werkvloer dreigt uit te vallen, maar ook om maatregelen op de werkvloer om te verhinderen dat mensen langdurig ziek worden" aldus De Block.

Daarnaast moeten mensen die langdurig ziek zijn volgens haar ook
geholpen worden om weer aan de slag te gaan. Bronvermelding De Redactie. be

01 januari 2016
Wijzigingen in het AANBOD OUTPLACEMENT en bijhorende vergoedingen.
Vanaf 01 januari 2016 zullen op de ontslagvergoeding van een werknemer die wordt ontslagen met betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken, 4 weken loon worden aangerekend, ongeacht zijn beslissing omtrent het outplacementaanbod dat de werkgever hem verplicht moet doen.

Vanaf 01 januari 2016 zal de periode gedekt door de ontslagvergoeding met 4 weken verminderd worden,
ongeacht de beslissing van de werknemer met name: aanvaarding of weigering van het outplacementaanbod.

Anders gesteld, de ontslagen werknemer gaat
zelf een bijdrage betalen voor het volgen van een outplacementbegeleiding voor een bedrag van één maand loon. Hierdoor krijgt de ontslagen werknemer meer grip op een EIGEN keuze inzake een individuele outplacementbegeleiding en dito kantoor.
Bron: artikel 88 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, B.S. 31 december 2013.

01 maart 2015
Vanaf 01 maart 2015 wordt de toegang tot opleidingscheques voor
hooggeschoolden beperkt.
Enkel hooggeschoolden die een loopbaangerichte opleiding volgen, die vermeld staat in hun Persoonlijk Ontwikkelplan POP of P-A-C-T © nadat ze loopbaanbegeleiding volgden, kunnen nog opleidingscheques aanvragen.

Onder hooggeschoolde verstaat men: iedereen die hogere studies heeft afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie.
Pasted Graphic
12 december 2014
NIEUWE VESTIGINGEN VAN ONS LOOPBAANCENTRUM
it takes two to tango ® is inzetbaar met een aantal collega's die elk een unieke expertise en vakmanschap hebben verworven in loopbaanbegeleiding en zich met hart én ziel inzetten als loopbaancoach. Hierdoor zijn wij zeer flexibel inzetbaar en stellen ons bovendien full-time ten dienste van mensen met individuele loopbaanvragen. Bijkomend zijn we bereikbaar op verschillende locaties zowel in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Limburg. Eerstdaags worden alle concrete gegevens gepubliceerd op de website van de VDAB. Met behulp van drie bijkomende criteria wensen we naast het bekendmaken van de coördinaten van elke locatie ons te profileren en het verschil te maken tussen Toeval én Talent!

Pasted Graphic

Tango is in essentie pure communicatie tussen twee partners.

Wij nodigen bij deze, vrouwen en mannen van harte uit om hun actuele en vooral hun toekomstige loopbaan samen met ons te spiegelen, bespreekbaar te maken en waarom niet, te ontwikkelen met één van onze gesprekspartners op basis van wederzijds respect, gelijkwaardig-heid, passie én wederzijds vertrouwen.
Samen maken we er werk van: it takes two to tango.

14 oktober 2014
PASSIE VOOR COMMUNICATIE
it takes two to tango ® heeft haar licentiehouders (SEL vzw, Samen in Zorg) concreet gesteund bij de bekendmaking van een unieke initiatie-avond omtrent communicatie tussen patiënten en zorgverstrekkers.
TANGO IS COMMUNICATIE: een samenspel van geven en nemen, elkaar vertrouwen en waarderen, leiden en volgen.

Pasted Graphic

Word loopbaancoach!

1. Heb ik het potentieel in huis om mijn job succesvol waar te maken?
2. Beschik ik over
competenties om mijn doelstellingen te realiseren?
3. Beschik ik over
talent om continu te groeien?
4. Kan ik
het verschil maken tussen toeval en talent?
Neem vrijblijvend contact met ons op in functie van het Train-The-Trainer pro-gramma Loopbaancoaching dat op regelmatige tijdsstippen wordt georgani-seerd. Onze partners beschikken over vakmanschap en een loopbaanexpertise van minstens 15 jaar en zullen jou de kans bieden om zeer gemotiveerde ant-woorden te geven op alle bovenstaande vragen.
Bijkomend brengen wij je via professionele
netwerking, in contact met collega's die samen met ons, een gelijkwaardig loopbaantraject hebben uitgebouwd. De-ze coaches zijn vandaag zeer succesvol in innovatieve domeinen zoals onder-wijs, coaching, mentorship, transitiemanagement, inplacement en outplacement.

Loopbaancoaching kan je leren
Samen
maken we er werk van.
Beloofd!

===========================================================


Pasted Graphic

Gastdocenten
:
Elfje Duchateau, Stefaan Devogelaere en Joep de Jong werden als gastdo-centen uitgenodigd op het Wereld Congres van Appreciative Inquiry te Gent.
Geniet van onze presentatie en de
link tussen tango en vakmanschap:
http://www.slideshare.net/2012waic/appreciative-inquiry-craftmanship-stefaan-devogelaere
===========================================================
mei 2014

64 % van de werkende mensen ervaart stress op het werk.

De Belgische Federatie van Psychologen is niet verbaasd.
2 op de 3 van de werkende mensen ervaart stress op het werk. Het blijkt één van de belangrijkste oorzaken te zijn van ziekteverzuim en is daarmee een belangrijke kost voor onze ziekteverzekering. Toch liggen niet altijd factoren verbonden aan de werksituatie aan de basis van dit probleem. “Stress van werknemers kan ook te wijten zijn aan een combinatie van o.a. problemen in de thuissituatie, combineren van verschillende jobs, perfectionistisch ingesteld zijn. Bronvermelding:
Voor meer info over dit persbericht, contacteer VOCAP:
Vereniging van Organisatie, Consumenten- en Arbeids Psychologie, die deel uitmaakt van de Belgische Federatie van Psychologen. (BFP-FBP vzw)

Stefaan Devogelaere is stichtend lid van VOCAP vzw
Erkend Psycholoog
Erkend Loopbaancentrum
Erkend Outplacementkantoor


DS Consult bvba is een door de VDAB en de Vlaamse Overheid
erkend loopbaancentrum en maakt gebruik van de merknaam it takes two to tango ®25 fffff
1989 jaar 2014
DS Consult
bvba

Pasted Graphic 1