From emotion to motion

" De link leggen tussen het afsluiten van een PACT mét jezelf én IMPACT hebben door gebruik te maken van de metafoor tango is een knappe invalshoek, zéker in het kader van Powerful Leadership,
from emotion to motion!"
2009 Prof.Dr. Herman Van den Broeck

Pasted GraphicPasted Graphic 1

Meer informatie
Wie meer informatie wil over it takes two to tango, kan terecht bij:
idemdito.devogelaere@skynet.be

PASSIE VOOR WERK

25 fffff
1989 jaar 2014
DS Consult
bvba