From emotion to motion

We willen op een "creatieve" manier op zoek gaan naar dié beweegredenen of motivatoren die mensen al dan niet doen verlammen dan wel in beweging doen brengen, tijdens de realisatie van hun individuele levensdoelen én-of professionele doelstellingen.

Pasted GraphicPasted Graphic 1Pasted Graphic 2Pasted Graphic 3Tango leren is een integer proces
Het leerproces groeit. Aanvankelijk begint het stil en afstandelijk. Stap voor stap kost het leerproces tijd en energie om los te komen en los te laten. Elkaar te respecteren en samen te zoeken en te vinden. Leidinggevenden die zich kwetsbaar en dienend opstellen ten aanzien van hun medewerkers creëren wederzijds respect. Samenwerking is pas mogelijk wanneer er wederzijds respect én vertrouwen is.

Meer informatie
Wie meer informatie wil over de organisatie van een teambuilding mét de metafoor tango kan terecht bij: idemdito.devogelaere@skynet.be
PASSIE VOOR TALENT
30
1989 jaar 2019
from emotion to motion
from reflection to action