Tango is waarderend onderzoek

Tango is in essentie een communicatie tussen twee personen die elkaar steunen en respecteren op basis van wederzijds vertrouwen.

De beweging van de
leider is te beschouwen als een vraag.
De beweging van de
volger is te beschouwen al een antwoord op die vraag.

Tango is een relationele praktijk van hoge kwaliteit.
Inspelen op elkaar.
Geven en nemen.
Vasthouden en loslaten.
Een snelle interactie op basis van wederzijds respect en vertrouwen.

Appreciative Inquiry
De focus van de betrokken partijen is gericht op de sterke kanten die in de relatie aanwezig zijn. Samen op zoek gaan naar de sterke punten, namelijk die punten waar de betrokkenen gelijkwaardig en herkenbaar zijn.

Het waarderen is een zienswijze waardoor iets in waarde toeneemt.
Waarderen is een manier van kennen. Waarde toekennen.
Onder woorden brengen. Verwoorden.
Woorden creëren werelden.

Pasted Graphic

Tango is communicatie op basis van gelijkwaardigheid
Er bestaan maar leiders omdat er volgers zijn.
Er bestaan maar gevers omdat er nemers zijn.
Er bestaat maar loslaten omdat we kunnen vasthouden.
Steeds zoeken en vinden van de punten waar we samen, op basis van gelijkwaardigheid kunnen aan werken. Niet meerwaardig maar ook niet minderwaardig. Elkaar gelijkwaardig waarderen om daarna meerwaarde te creëren in de verbinding of de co-creatie.

Bij het dansen en de communicatie is er een leider en een volger.
Op het eerste zicht een on-evenwicht. Maar als de leiders aangeven en de volgers niet aannemen stopt:
én het verhaal,
én de creativiteit,
én de gelijkwaardigheid.
Waar sta je als leider als niemand wil volgen,...

Pasted Graphic

Uiteindelijk gaat het om een samenspraak.
Een balans.
Een respectvol omgaan met elkaar.
Een pure dialoog op basis van gelijkwaardigheid en streven naar harmonie en vervlechting.
Vragen stellen en zicht inviterend opstellen is nieuwe mogelijkheden ontdekken en samen co-creëren.
Letterlijk, het is de moeite waard: it takes two to tango.

Pasted Graphic