it takes two to tango ®
Organiseert seminaries, teambuildings, congressen, workshops, .. .. en heeft als doel het juiste evenwicht te bereiken tussen uw ideeën, budget en verwachtingen. Op een flexibele en professionele manier behartigen wij uw event en staan we garant voor een feilloze realisatie.

Partnership:
Actuele samenwerkingsovereenkomsten.
Met volgende instanties en organisaties gingen wij een structurele samenwerkingsovereenkomst aan in functie van talentmanagement, loopbaancoaching, carrièreplanning en outplacement.

Samenwerking met
GTB en VDAB en it takes two to tango rond het wegwerken van belemmeringen en het stimuleren van probleemoplossende handelingen van de werkzoekende. De focus ligt hierbij op herstel (cfr. holistische benadering) en is gericht op mogelijkheden (methodiek Appreciative Inquiry).

Hoe doen we het? Naast one on one gesprekken en groepsaanpak maken we gebruik van diverse innovatieve informatica toepassingen en website-tools.

Partnership met
Vormelek en it takes two to tango: sectoriaal aanbod outplacement PC 149.01.
Een professionele outplacementbegeleiding inclusief psychologische coaching alsook logistieke en administratieve support.
Van persoonlijke balans, over begeleiding bij zoeksystemen en tot follow-up en bijsturing van het totale begeleidingspakket.


DS Consult bvba is een door de VDAB en de Vlaamse Overheid
erkend loopbaancentrum en maakt gebruik van de merknaam it takes two to tango ®

25 fffff
1989 jaar 2014
DS Consult
bvba

Pasted Graphic