Pasted Graphicloopbaancoaching voor DENKERS
mét
een
beGEESTering


Ik ben iemand die veel waarde hecht aan logica, aan ideeën en aan een systematische vraagstelling. Ik hou ervan om een probleem te lokaliseren, verschillende oplossingen te ontwikkelen.
Deze nauwkeurig te evalueren en te testen om er zeker van te zijn of de ingeslagen weg logisch en systematisch is.
Ik hou van analyse, nadenken en regelmaat in mijn werk.
Ik loop niet op de zaken vooruit. Ik observeer, vergelijk en analyseer buitengewoon grondig.

Wij spreken uw taal als
arbeider, bediende, kaderlid, junior, senior,... én zelfstandige!

samen maken we er werk van

Bronvermelding: een inspiratiebron voor mensen die willen innoveren
Uitgegeven bij Story Publishers © Stefaan Devogelaere

DS Consult bvba is een door de VDAB en de Vlaamse Overheid
erkend loopbaancentrum en maakt gebruik van de merknaam it takes two to tango ®