Specialisten in loopbaancoaching sinds 1989

Pasted Graphic 1


Gedurende
30 jaar hebben we vakmanschap opgebouwd eigen aan loopbaancoaching en hebben wij ons gespecialiseerd in specifieke domeinen met een eigen karakter én een ziel.

Zo hebben wij expertise verworven in het
detecteren en analyseren van het onderscheid tussen: Hoog Sensitieve Persoonlijkheid afgekort HSP, Hoogbegaafdheid en Hooggevoeligheid.

Wij combineren steeds wetenschappelijke kennis met professionele ervaringen die we verworven hebben met de meest diverse doelgroepen en in verschillende professionele situaties.

Hierdoor kunnen we de TALENTEN van mensen optimaal ontdekken en maximaal tot ontwikkeling brengen.
HOOGSENSITIVITEIT bijvoorbeeld, is een KERNTALENT.

Loopbaanbegeleiding én preventie: voorkomen is beter dan genezen. Zeker in het kader van stress-,burn-out en bore-out preventie.

Loopbaanbegeleiding én her-integratie: na een acute ziekteperiode. Coaching én her-integratie na een periode van afwezigheid op het werk.

Vandaag kunnen we specifieke
expertise (X) aanbieden in functie van:
stresspreventie,
talentontwikkeling,
burn-out begeleiding,
competentiemanagement,
behandeling van depressies,
en diverse klachten die ogenschijnlijk gerelateerd zijn aan bovenstaande problematieken maar toch een zéér specifieke behandeling vergen.

Vandaag kunnen wij eveneens begeleiding aanbieden in functie van de NU volgende
doelgroepen die zélf vragende partij zijn én hulpbe-hoevend zoals medische, en paramedische disciplines:

- artsen
- discrete samenwerking met artsen in nood
- verplegers, ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten
- medewerkers in de gezondheidssector: orthopedagogen, opvoeders

Doelgroepen die tot
risicogroepen behoren:
- mensen met een handicap
- mensen die revalideren
- mensen die in sociale of beschutte werkplaatsen werken

Uitvoerende
kunstenaars zoals:
- professionele dansers
- akteurs
- muzikanten

Zeer recent werd ook het BEROEP van de KLINISCH PSYCHOLOOG erkend in het KB 78 van de gezondheidsberoepen.

Hij/zij zal als klinisch psycholoog autonoom aan psychodiagnostiek, preventie, begeleiding en behandeling kunnen doen van psychische en (somato)psychische klachten zoals stress, burn-out, depressie, werkge-relateerde problematieken zoals concentratieproblemen, slaapstoornis-sen, rugklachten, migraine,...
Hij/zij kan deze behandelingen uitvoeren indien hij/zij een universitaire masteropleiding van 5 jaar in de klinische psychologie heeft gevolgd.

Specifieke wensen en verwachtingen kan je aan ons bekendmaken.
Contacteer ons vandaag nog voor een gratis kennismakingsgesprek

via GSM 00 32 (0)478 54 90 08 of
via e-mail:
idemdito.devogelaere@skynet.be
Wij garanderen absolute discretie

Stefaan Devogelaere
Erkend Psycholoog
Specialisatie Klinische Psychologie en Arbeidspsychologie
Erkend RIZIV Ergotherapeut
Specialisatie Arbeid en Hertewerkstelling


Ons privacybeleid is helemaal in lijn met GDPR (General Data Protection
Regulation) en de nieuwe Europese Privacy Wetgeving.