Specialisten in loopbaancoaching sinds 1989

Pasted Graphic 2


Gedurende
25 jaar hebben we vakmanschap opgebouwd eigen aan loopbaancoaching en hebben wij ons gespecialiseerd in specifieke domeinen met een eigen karakter én een ziel.

Vandaag kunnen we specifieke
expertise (X) aanbieden in functie van:
stresspreventie,
talentontwikkeling,
burn-out begeleiding,
competentiemanagement,
behandeling van depressies,
Hoog Sensitieve Persoonlijkheidsprofielen,
en diverse klachten die ogenschijnlijk gerelateerd zijn aan bovenstaande problematieken maar toch een zéér specifieke behandeling vergen.

Vandaag kunnen we bijkomend
expertise aanbieden in functie van de nu volgende doelgroepen:
medische, en paramedische disciplines zoals:
- artsen
- verplegers, ergotherapeuten, kinesisten, ...
- medewerkers in de gezondheidssector: orthopedagogen, opvoeders,...

Doelgroepen die tot
risicogroepen behoren:
- mensen met een handicap
- mensen die revalideren
- mensen die in sociale of beschutte werkplaatsen werken

Uitvoerende
kunstenaars zoals:
- professionele dansers
- akteurs
- muzikanten

Zeer recent werd ook het BEROEP van de KLINISCH PSYCHOLOOG erkend in het KB 78 van de gezondheidsberoepen.

Hij/zij zal als klinisch psycholoog autonoom aan psychodiagnostiek, preventie, begeleiding en behandeling kunnen doen van psychische en (somato)psychische klachten zoals stress, burn-out, depressie, werkge-relateerde problematieken zoals concentratieproblemen, slaapstoornis-sen, rugklachten, migraine,...
Hij/zij kan deze behandelingen uitvoeren indien hij/zij een universitaire masteropleiding van 5 jaar in de klinische psychologie heeft gevolgd.

Specifieke wensen en verwachtingen kan je aan ons bekendmaken.
Contacteer ons vandaag nog voor een gratis kennismakingsgesprek

via GSM 00 32 (0)478 54 90 08 of
via e-mail:
idemdito.devogelaere@skynet.be
Wij garanderen absolute discretie

Stefaan Devogelaere
Erkend Psycholoog
Specialisatie Klinische Psychologie en Arbeidspsychologie
Erkend RIZIV Ergotherapeut
Specialisatie Arbeid en Hertewerkstelling

(x) Expertise en vakmanschap
Voor verdere informatie omtrent de wettelijke erkende TITEL en het BEROEP van Psycholoog
kan je terecht bij :
https://www.compsy.be/ismijnpsycholooggeregisteerd/psychologen


DS Consult bvba is een door de VDAB en de Vlaamse Overheid
erkend loopbaancentrum en maakt gebruik van de merknaam it takes two to tango ®