17 december 2018
Bezoek aan een Erkend Psycholoog terugbetaald in 2018-2019
Eind dit jaar krijgen mensen met matige psychische problemen een bezoek aan een Erkend Psycholoog terugbetaald door het RIZIV.
De federale regering maakt daarvoor een bedrag vrij van 22,8 miljoen euro op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block.
Momenteel wordt er gewerkt aan de praktische uitvoeringsmodaliteiten waardoor begin 2019 een concrete uitbetaling een feit kan zijn.
Vandaag kunnen burgers reeds terecht bij heel wat mutualiteiten voor een terugbetaling van een psychologische begeleiding beperkt in tijd en budget.

20 mei 2017 Bronvermelding De Standaard De Morgen
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block
wil psychologische hulp laten terugbetalen

Pasted Graphic 1

Huisartsen en doorverwijzingen naar klinisch psychologen

Huisartsen worden regelmatig als eerste geconfronteerd met mensen die diverse problemen ervaren op hun job. Ongelukkig zijn met hun actuele werksituatie of moeilijkheden ondervinden met een veelvoud aan werkgerelateerde problemen.

Dit kan te maken hebben met de hoeveelheid werk, gebrek aan waardering voor het geleverde werk, spanningen met collega's, een naderend ontslag of onzekerheid omtrent het voortbestaan van het bedrijf waar men momenteel werkt.

Ontevredenheid, slaapstoornissen, overmatig piekeren, depressieve gevoelens of burn-out kenmerken kunnen dan als eerste diagnose gesteld worden.

Zeer recent werd ook het BEROEP van de KLINISCH PSYCHOLOOG erkend in het KB 78 van de gezondheidsberoepen.

Pasted Graphic 1

Het Persbericht van Minister De Block op 30 juni 2016
Het voorstel tot wijziging van de wet tot regeling van de
geestelijke gezondheidszorgberoepen werd goedgekeurd in het parlement op 30 juni 2016.

Vanaf
01 september 2016 is de klinische psychologie officieel een erkend gezondheidszorgberoep.

Klinisch psychologen moeten vanaf dan de rechten en plichten respecteren die uit de nieuwe wet voortvloeien. Nu is het nog wachten op de uitvoeringsbesluiten die deze wet in de praktijk moeten brengen.

De klinisch psycholoog komt zo op dezelfde hoogte te staan als de arts en is er niet aan ondergeschikt.

De uitoefening van de klinische psychologie omhelst de volgende
autonome handelingen bij een persoon en in een wetenschappelijk onderbouwd klinisch psychologisch referentiekader:
- Preventie van burn-out en bore-out,
- Onderzoek naar stress risico’s op het werk,
- Opsporen of stellen van een psychodiagnose,
- Begeleiding van hoog sensitieve personen,
- Behandeling van depressies en re-integratie in de job na ziekte.

De
klinische psychologie wordt dus geïnterpreteerd als een heel breed spectrum van psychologische zorgen. Dit gaat van informatieverlening, voorlichting, sensibilisering tot revalidatie.

Doorverwijzing via artsen naar erkende psychologen
Wenst u na te gaan of een Psycholoog wettelijk werd geregistreerd en de TITEL van psycholoog mag dragen, dan kan u dit nagaan via de website van de Psychologencommissie: www.psychologencommissie.be
Klik door naar: is mijn psycholoog erkend?

Adviserend geneesheren
Adviserend geneesheren zijn doorgaans prima geplaatst om patiënten tijdens of na een ziekteperiode professioneel advies te verlenen om hun intrede in de werksituatie zo goed mogelijk te laten verlopen.

Naast een goede diagnose is een professionele opvang en begeleiding noodzakelijk om de balans tussen werk, gezondheid en privéleven optimaal te laten verlopen. Een bijkomende individuele coaching kan hierbij écht een oplossing bieden.

Zijn onderstaande situaties voor jou herkenbaar?
Je actuele werksituatie komt niet meer overeen met je vroegere loopbaanverwachtingen. Je bent behoorlijk moe, af en toe futloos en ontgoocheld over je werk en je persoonlijke inzet. Je hebt een gevoel van uitputting en je wordt geconfronteerd met lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn of maagklachten.

Je weet niet goed meer wat je nu écht wil en je hebt goesting om je ongenoegen eens te bespreken mét een gesprekspartner die je aanvoelt, begrijpt, waardeert, je een spiegel kan voorhouden en bijkomend concrete en nuttige tips kan aanreiken.

Wil je NU even stilstaan bij je actuele loopbaan?
Loopbaancoaching vergt nu eenmaal vakmanschap en expertise. Als erkend psycholoog, gespecialiseerd in arbeidspsychologie en klinische psychologie, kan je bij ons terecht voor een individuele begeleiding en krijg je antwoorden op jouw persoonlijke vragen. Discretie, integriteit, beroepsgeheim en het respecteren van de deontologische code opgesteld door de Belgische Federatie van Psychologen, is onze allerhoogste prioriteit.Stefaan DEVOGELAERE
Erkend Psycholoog 571103558
Erkend Ergotherapeut RIZIV 6/50158/33/650

Samen maken we er WERK van

Stuur een e-mailbericht naar:
idemdito.devogelaere@skynet.be
Vervolgens stel je een
LOCATIE voor. Bovendien voorzien
wij in het verlengde van onze samenwerking met o.a. huisartsen en
andere dienstverleners, ook loopbaancoaching
AAN HUIS,
indien je dat wenst. Kortom een huisbezoek mét een
gepersonaliseerde, individuele coaching.
Stefaan DEVOGELAERE
Erkend Psycholoog 571103558
Erkend Ergotherapeut RIZIV 6/50158/33/650